כשרות למהדרין

כשרות למהדרין | חלב ישראל/פרווה - מועצה דתית גולן
 כשרות בד"צ מטעם איגוד הרבנים ביסודו של הרב אשר יעקב ווסטהיים
בד"צ איגוד רבנים מנצסטער
תעודת כשרות מהדרין דה קרינה שוקולד
כשרות שוקולד דה קרינה