כשרות למהדרין | חלב ישראל / פרווה - מועצה דתית גולן.
 כשרות בד"צ איגוד רבנים מנצ'סטר מטעם איגוד הרבנים ביסודו של הרב אשר יעקב וועסטהיים.