אחריות חברתית וסביבתית

בדה קרינה אנחנו מאמינים שאת אהבתנו למה שאנחנו עושים
עלינו לחלוק גם עם אחרים הסביבה והסובבים.
כחלק מהאחריות הסביבתית שלנו:
-את שאריות הנוזלים אנחנו מקפידים לאגור במיכלים מיוחדים המפונים לאתרי הטמנה ייעודיים, שם הם הופכים בתהליך אקולוגי לגז טבעי
-את פסולת הנייר והפלסטיק אנחנו תמיד ממחזרים
-ואת בית היוצר שלנו הקמנו בשולי מטעים, כדי ליהנות מיופיים ולא לפגוע בתהליכי הצמיחה הטבעיים
 
כחלק מהאחריות הסובבים אותנו:
-אנחנו מכשירים ומעסיקים עובדים מקומיים – מהקיבוצים והמושבים השכנים, מהעיר קצרין
ומהכפרים הדרוזיים הקרובים
-מרבית העובדים שלנו הם אנשים חרוצים מעל גיל 60 שיתקשו להתקבל למקומות אחרים, אבל
אנחנו יודעים להעריך את מוסר העבודה הגבוה שלהם, את המסירות ואת הנשמה שהם משלבים בעשייה
-ואנחנו מקפידים לספר את הסיפור המשפחתי שלנו לאחרים – כדי שכולנו נזכור שציונות וחלוציות
יכולות להתקיים בכל דור