IsraeliSeriesSlider1
IsraeliSeriesSlider2
IsraeliSeriesSlider3
IsraeliSeriesSlider4

הסדרות הארץ ישראליות

ישראל היא חלק בלתי נפרד מהיצירה שלי ונופי רמת הגולן, הנשקפים מ DE KARINA , הם ממקורות ההשראה המרגשים עבורי. פסטוראליים ויפים כמו גלויה, הסדרות הארץ ישראליות שלנו מבוססות על כמה אתרים בולטים באזור.